ประกาศโรงเรียนนราสิกขาลัย

เรื่อง   รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว 

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  วิชาเอก  ภาษอังกฤษ      

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔

จำนวน  ๑  อัตรา
ค่าตอบแทน  อัตราละ  8,340   บาทต่อเดือน

คลิ๊กดูรายละเอียด