ประกาศโรงเรียนนราสิกขาลัย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ

และจะดำเนินการคัดเลือก
ในระหว่างวันที่ 26 สิงหาหาคม 2564

รายละเอียด
คลิ๊กโหลดเอกสาร