ประกาศโรงเรียนนราสิกขาลัย

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะและได้รับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชา ภาษาอังกฤษ

📣📣📣📣📣

เอกสารโหลด

 

----------------------------------------------------------------------

 

ประกาศโรงเรียนนราสิกขาลัย

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะและได้รับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ สอนวิชา ภาษาอังกฤษ

📣📣📣📣📣

เอกสารโหลด