วันอังคาร 26 มีนาคม 2019

โรงเรียนนราสิกขาลัย 
16 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
โทร.073-511115 แฟ็ก 073-511592
E-mail: school@ns.ac.th

--Welcome--
ยินดี ต้อนรับ สู่รั่ว น้ำเงินเ-หลือง
นายกฤษดา ปรีชาหาญ
ผอ.โรงเรียนนราสิกขาลัย

Home

ประกาศผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

(ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาสตร์ คณิคสาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)

ระดับชั้น ม.1

ให้นักเรียนรายงานตัว

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิ๊ก

---------------------------------------------------------------------------------------

ระดับชั้น ม.4

ให้นักเรียนรายงานตัว

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิ๊ก

เวลา 09.00-12.00น. ณ ห้องประชุม1 อาคาร1 ชั้น2