วันเสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2020

โรงเรียนนราสิกขาลัย 
16 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
โทร.073-511115 แฟ็ก 073-511592
E-mail: school@ns.ac.th

--Welcome--
ยินดี ต้อนรับ สู่รั่ว น้ำเงินเ-หลือง
นายกฤษดา ปรีชาหาญ
ผอ.โรงเรียนนราสิกขาลัย

Home

ประกาศผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ

โรงเรียนนราสิกขาลัย "รอบทั่วไป"

ปีการศึกษา 2562

เข้าเรียนระดับชั้น ม.1

ให้นักเรียนรายงานตัว

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิ๊ก

เวลา 08.00-09.00น. ณ หอประชุม