Home

ประกาศผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ

โรงเรียนนราสิกขาลัย "รอบทั่วไป"

ปีการศึกษา 2562

เข้าเรียนระดับชั้น ม.1

ให้นักเรียนรายงานตัว

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิ๊ก

เวลา 08.00-09.00น. ณ หอประชุม