foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
07-3511-115
school@ns.ac.th
โรงเรียนนราสิกขาลัย

คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายสัญญา สุขเพชร
ผู้อำนวยการ รร.นราสิกขาลัย
นายอานนท์ เพชรกาญจนมาลา
รองผู้อำนวยการ รร.นราสิกขาลัย
นายแวสุกรี มามะ
รองผู้อำนวยการ รร.นราสิกขาลัย

ปฏิทินวิชาการ

ระบบ SMSS

เอกสารคู่มือนักเรียน

ห้องสมุดโรงเรียน

ศูนย์ ICT-Narasikkhalai


รับแจ้งปัญหาการใช้งาน
คลิ๊ก

ศูนย์ HCEC โรงเรียน นส.

สมาคมศิษย์เก่า


ศูนย์การเรียนรู้ AFS

ติวฟรีออนไลน์

ติวแยกตามเนื้อหา
ม.ต้น  // ม.ปลาย

ห้องเรียน Gifted


ห้องเรียน DLIT

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

060754
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15
61
131
60076
1986
1724
60754

Your IP: 44.213.60.33
2024-07-23 03:42

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนนราสิกขาลัย

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นางทวีสิน           ชูติวงศ์ ๒๔๘๓-๒๔๘๖
2 นางสาวดาวเรือง  สรรกุล   ๒๔๘๖-๒๔๘๗ 
3 นางนิภา              เพชราภินันท์  ๒๔๘๗-๒๔๘๘ 
4 นางเทียบทอง     ชลายนคุปต์ ๒๔๘๘-๒๕๒๔
5 นายสัญฐิกร         บุญเพิ่ม  ๒๕๒๔-๒๕๒๘ 
6 นายสุวิชช์           ศรีทิพราษฏร์  ๒๕๒๘-๒๕๓๒ 
7 นางสาวสุดี           ๒๕๓๒-๒๕๓๓ 
8 นางนันทนา         ลาวเพชร  ๒๕๓๓-๒๕๓๖ 
9 นายประสิทธ์       ภัควัทชัย  ๒๕๓๖-๒๕๓๙ 
10 นายลิขิต             จันทร์โสฬส  ๒๕๓๙-๒๕๔๐ 
11 นายเทอดศักดิ์     ถาวรสุทธิ์  ๒๕๔๐-๒๕๔๖ 
12 นายวอยารี          หะยีมะเย็ง  ๒๕๔๖-๒๕๕๔ 
13 นายสว่างภพ       แก้วแจ้ง  ๒๕๕๔-๒๕๕๖ 
14 นายกฤษดา         ปรีชาหาญ ๒๕๕๖-๒๕๖๔
15 นายสัญญา          สุขเพชร ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน

เอกสารจัดตั้งชุมนุม

 

ประกาศ
ครู และ นักเรียน สามารถโหลดเอกสาร

การจัดตั้ง ชุมนุม ปี2566

โหลด

 

N.S.สาร

ผลงานวิชาการครูนิบัสลาน

นายนิบัสลาน นิเซ็ง
ลงวันที่ 14 ก.ค. 2564

ผลงานวิชาการครูศิริพาภรน์

น.ส.ศิริพาภรน์ ร่วมสุข
ลงวันที่ 25 ส.ค. 2565

ผลงานวิชาการครูปัทมา ลาโอะ

นางปัทมา ลาโอะ
ลงวันที่ 20 ก.ย. 2565

ผลงานวิชาการครูรูฮานิง ดือเระ

ครูรูฮานิง ดือเระ
ลงวันที่ 18 มี.ค. 2565

ผลงานวิชาการครูจินตนา สุระกำแหง

นางจินตนา สุระกำแหง
ลงวันที่ 18 มี.ค. 2565

ผลงานวิชาการครูรูลฮายยะห์ บากา

ครูรูลฮายยะห์ บากา
ลงวันที่ 18 มี.ค. 2565

ผลงานวิชาการ ครูวิลาวัลย์ เต็มหิรัญ

ผลงานวิชาการครูนงนุช บัวทวน

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564

ผลงานวิชาการครูปาตีเมาะ ยูโน

นางปาตีเมาะ ยูโน
ลงวันที่ 12 ก.ค. 2564

ผลงานวิชาการครูกมลวรรณ

นางกมลวรรณ แสงอรุณ
ลงวันที่ 12 ส.ค. 2564

ผลงานวิชาการครูณัฐกานต์

ครูณัฐกานต์ ชูคง
ลงวันที่ 24 ส.ค. 2565

ผลงานวิชาการครูยามีลา

นางยามีลา ปาละกุล
ลงวันที่ 14 ก.ค. 2564

ผลงานวิชาการครูรอมาน

นายรอมาน หลำโส๊บ
ลงวันที่ 14 ก.ค. 2564

ผลงานวิชาการครูรอยารี

นายรอยารี มาหะมะ
ลงวันที่ 12 ก.ค. 2564

ผลงานวิชาการครูโสภา เนื่องนำ

ครูโสภา เนื่องนำ
ลงวันที่ 25 ก.ค. 2565


Copyright © 2024 โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส Rights Reserved.